WORK-INFO

Smaller Default Larger

W ramach świadczonej usługi pośrednictwa pracy oferujemy naszym klientom wykwalifikowany personel posiadający umiejętności adekwatne do oczekiwań stawianych na zamawianym stanowisku pracy.

Dysponujemy własną elektroniczną bazą danych osób poszukujących pracy oraz bazę miejsc pracy, której rozbudowę i aktualizację traktujemy jako proces stały i dynamiczny.  

Rekrutacja pracowników stanowi istotną i integralną część realizowanych przez nas projektów. W jej ramach wyszukujemy oraz selekcjonujemy kandydatów na różne stanowiska, w tym również specjalistyczne, średniego i wyższego szczebla kierowniczego.

W procesie rekrutacji kandydatów kierujemy się nie tylko ich wiedzą merytoryczną i umiejętnościami, ale również bardzo ważny aspekt stanowią cechy osobowości, kwalifikacje, predyspozycje i zainteresowania, ponieważ mówią one bardzo wiele o człowieku jako pracowniku. Atrybuty te są weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z psychologiem prowadzonej w oparciu o rzetelne narzędzia badawcze.

Proces rekrutacji prowadzimy elastycznie i wielotorowo, kierując się zdobytym doświadczeniem oraz wysokimi standardami. Dokonujemy analizy potrzeb klienta, by każdorazowo wytyczyć indywidualną ścieżkę postępowania. Oferujemy rekrutację zarówno spośród wyselekcjonowanych przez nas kandydatów jak i w celu weryfikacji kandydatów zlecającego.

Udzielamy gwarancji na świadczone przez nas usługi i rekrutowanych pracowników.