WORK-INFO

Smaller Default Larger

Współpraca z Work-Info realizowana jest wg uzgodnionych form:

Agencja Work-Info - działająca jako agencja pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego – proponuje kandydatów i pośredniczy w rekrutacji pracownika na określone stanowisko. Po pozytywnie zakończonym procesie rekrutacji, wystawia swoim Klientom jedną fakturę za wykonaną usługę, zaś pracodawca zatrudnia pracowników na warunkach bezpośrednio z nim ustalonych (umowa cywilno-prawna).

Na życzenie Klienta Agencja Work-Info zatrudnia zrekrutowanych przez Agencję (lub wskazanych przez pracodawcę) pracowników tymczasowych na umowę o pracę - na okres faktycznego zatrudnienia u Klienta (pracodawcy użytkownika). Agencja raz w miesiącu wystawia fakturę kosztową Klientowi, uwzględniającą określoną marżę za wykonywaną usługę pracy, w tym – pośrednictwo w realizacji świadczeń pracowniczych i zarządzaniu personelem. Pracownik pozostaje do wyłącznej dyspozycji Klienta.

Work-Info zatrudnia też na umowę pracowników wykonujących prace zlecone dla Klientów. Wówczas wystawiona Klientowi faktura VAT obejmuje fizycznie przepracowane godziny lub wykonaną pracę.

Prowadzimy usługi pośrednictwa, obejmujące:

•    pozyskiwanie z rynku pracy kandydatów

•    ocenę i selekcję kandydatów

•    rekomendację najlepszych kandydatów do pracy na stanowiska specjalistyczne i kierownicze

Każdy z kandydatów polecanych naszemu Klientowi przechodzi wcześniej proces selekcji, uzależniony od wymagań danego stanowiska pracy. Pozyskujemy kandydatów optymalnie przygotowane do przydzielonych im zadań, posiadające istotne cechy, umiejętności oraz doświadczenie.

W ramach współpracy z naszymi Klientami podpisujemy umowę obejmującą warunki realizowanych usług – wg zamówionych form zatrudnienia (w tym - na okres próbny) lub zleceń. Warunki te podlegają negocjacji. W trakcie współpracy Work-Info reguluje stan zatrudnienia w sposób spełniający oczekiwania Klientów. W ramach usługi Work-Info prowadzi obsługę kadrowo-płacową w trakcie zatrudnienia (m. in. prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracowników tymczasowych, prowadzenie przedmiotowej korespondencji z urzędami, opłacanie składek i świadczeń, podatków, naliczanie i wypłata wynagrodzeń …