WORK-INFO

Smaller Default Larger

Work-Info działa w strukturze firm, które pozwalają na zatrudnianie pracowników w sposób ciągły, tj. zapewnia utrzymanie ciągłości zatrudnienia każdego z pracowników poprzez cyrkulację umów na czas określony - zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Współpraca z nami umożliwia obniżenie kosztów obsługi administracyjnej – poprzez przejęcie obsługi kadrowo-płacowej w Work-Info (kompleksowa usługa obejmuje zawieranie umów z pracownikami, odprowadzanie składek ZUS, sporządzanie i rozliczanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz podatkowych, rozliczanie świadczeń socjalnych i urlopów, wypłaty wynagrodzeń, ubezpieczenia grupowe PZU, itp.)

Work-Info jest firmą rzetelną. Celem w działalności firm Work-Info jest usatysfakcjonowanie swych Klientów poprzez jakość oferowanych usług oraz kwalifikacje swojego personelu.

Posiadamy stale aktualizowaną bazę danych, a w niej zarówno osoby o dużym doświadczeniu zawodowym lub umiejętnościami w różnych zawodach, jak i osoby, które nie posiadają jeszcze doświadczenia, w zamian za co oferują swe predyspozycje i potencjał odpowiadający wymaganiom naszych Klientów.

Pracownicy Work-Info mają gwarancję wypłat wynagrodzeń za wykonaną pracę.