WORK-INFO

Smaller Default Larger

Zalety współpracy z Work-Info:

Obniżenie kosztów pracy– Klient (Pracodawca/użytkownik) ponosi jedynie koszty wynikające z rzeczywistego czasu pracy, przepracowanego przez naszych pracowników (tymczasowych).

Obniżenie kosztów obsługi administracyjnej - Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa przejmowana jest przez nas  – prowadzimy zawieranie umów z pracownikami, uiszczenie składek ZUS, rozliczanie podatków, sporządzanie niezbędnych deklaracji, rozliczanie świadczeń, urlopów, ubezpieczeń, wypłaty wynagrodzeń.

Klarowna forma rozliczenia – Klient otrzymuje od naszej firmy jedynie fakturę za usługi personelu, jaki został wynajęty w danym miesiącu. Forma rozliczenia jest fakturą kosztową, a co za tym idzie najprostsza księgowa forma rozliczenia. Pozwala to uniknąć kosztów prowadzenia systemu kadrowego i płacowego.

Uelastycznienie zatrudnienia- Klient składa zamówienia wg bieżących potrzeb firmy, co ma znaczenie, gdy istnieją ograniczenia etatów, występuje sezonowość produkcji i czasowe zapotrzebowanie zatrudnienia.

Likwidacja kwestii nadgodzin – usługi Agencji pracy pozwalają unikać kosztów koniecznych nadgodzin, dostarczamy taką ilość osób, która jest adekwatna do zamówionej ilości rbg w normalnym czasie pracy.

Szybki czas realizacji zamówień- po otrzymaniu zlecenia usługi, rekrutacja kandydatów (z bazy własnej lub z zewnątrz - adekwatnie do wymagań stawianych na zamówione stanowiska) wynosi minimum czasu (ok. 3 dni potrzebnych do selekcji w zależności od wymagań stawianych kandydatom i szczebla stanowisk).

·         W procesie usługi pracy wyznaczamy koordynatora nadzorującego przebieg realizowanego zadania z możliwością współpracy również w miejscu wykonywania projektu.

Współpraca z WORK-INFO to dodatkowe korzyści: 

·         Zatrudnienie pracowników jest czynnością usługową w celu wykonania zleconej usługi pracy lub zleconego zadania (ew. outsourcingu).

Firma wynajmująca pracownika agencyjnego nie ponosi kosztów urlopowych oraz chorobowych.  Koszty pracy za usługi pracy są ponoszone tylko wtedy, gdy występuje zapotrzebowanie na pracowników.

Work-Info dokonuje sprawnej i trafnej selekcji pracowników. W przypadku nie wywiązywania się  pracownika ze swoich obowiązków dokonujemy jego niezwłocznej zmiany na pracownika odpowiedniego.

·         bez dalszych zobowiązań (system try & hire).

Możliwość skorzystania z pracownika na chwilowe zastępstwo – to znakomite rozwiązanie w razie nieoczekiwanego zwolnienia lekarskiego lub urlopu któregoś ze stałych pracowników firmy (system temp).